NSD xe Yamaha

 Dĩa nhôm 7075 cho xe Yamaha Exciter 150  Dĩa nhôm 7075 cho xe Yamaha Exciter 150
449,000₫
 Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
268,000₫
 Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)  Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)
499,000₫